Covid-19

RESTRIKTIONER SOM GÄLLER JUST NU

 • Som huvudregel gäller gränsen 50 deltagare vid våra aktiviteter och evenemang. Vid dessa tillfällen krävs inte vaccinationsbevis.
 • Vid enstaka evenemang behöver du som deltagare visa vaccinationsbevis och legitimation. Detta gäller för dig som är 18 år eller äldre. Se i kalendern vilka evenemang det gäller.
 • Vi följer noga utvecklingen kring Covid-19, och anpassar verksamheten utifrån gällande riktlinjer och rekommendationer.

Gäller från den 12 januari 2021

Sedan tidigare gäller följande råd och rekommendationer:

 • Alla bör hålla avstånd och undvika miljöer med trängsel.
 • Alla bör arbeta hemifrån när arbetet så tillåter. Bara arbetstagare som behöver vara på plats ska vara det.
  Enbart sittande resenärer vid långväga kollektivtrafik
 • Munskydd rekommenderas i kollektivtrafiken om det inte går att hålla avstånd
 • Handelsplatser: Liksom tidigare gäller krav på minst 10 kvm per person och att undvika trängsel.
 • Platser för kultur och fritidsverksamheter: Krav på 10 kvadratmeter per person och att undvika trängsel.
 • Undantag för verksamheter som riktar sig enbart till barn- och unga, till exempel träningar och tävlingar.
 • Närundervisning för grundskolan, övriga obligatoriska skolformer, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan är fortsatt huvudprincipen. Åtgärder bör vidtas, så som att vara utomhus så mycket som möjligt, undvika samlingar med stora grupper inomhus och i möjligaste mån undvika att blanda olika klasser.
 • Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats