Meny

Gravskötsel 2020

Kyrkogårdsförvaltningen för Bettna, Blacksta, Forssa, Vadsbro och Årdala kyrkogårdar

Prislista för 2020

Grundskötsel av gravplats                                           220:- kr / år

(Allmän skötsel, trimning, krattning, städning, beskärning)

Alla gravplatser måste skötas!

Tillägg för:

Planteringspaket med vår och sommarblommor      450:- kr / år
(Planteringslåda ingår i priset)

Vinterdekoration                                                          150:- kr / år

Gravljus inkl. tändning                                                   50:- kr / st

Köp av planteringslåda inkl. jord och nedgrävning       950:- kr / st

Förnyad gravrättstid i 10 - 25 år                                      70:- kr / år

Övriga arbeten, pris per timme                                   275:- kr / tim

Exempelvis:
Igenläggning av gravrabatt till gräsyta
Dubbning av liten gravsten                                                                  
Riktning av gravsten                                                      
Tvättning av gravsten                                                     
Nymontering av gravsten
Borttagning av gravsten

Större monteringsarbeten enligt överenskommelse.

Bettna församling och kyrkogårdsförvaltning
Bettna Kyrkby, 640 33 Bettna,
Tel. 0155 –  920 82
Bankgiro 872 – 9741, OBS Ingen Plusgiro betalning är möjlig!

bettna.forsamling@svenskakyrkan.se