Vad är Messy Church?

Messy Church
”Messy Church är ett sätt att samla människor i alla åldrar och låta dem tillsammans få uppleva vad det innebär att vara en del av den kristna gemenskapen utanför söndagsgudstjänsten. 

Genom Messy Church försöker vi vara en tillbedjande gemenskap av alla åldrar, som har Jesus i centrum och som visar kristen gärstfrihet-vi ger människor en möjlighet att uttrycka sig kreativt, att sitta ner tillsammans och äta en måltid och ha roligt inom den kyrkliga kontexten”  ( från boken Messy Church , författare: Lucy Moore)

Tycker du det här låter spännande för dig, din famiilj och dina vänner.? 

Kom och ta gärna med dig fler. Välkommen både gamla och nya, unga som gamla och alla däremellan till två Messy Church samlingar i vår. Den 13 mars och den 8 maj. 

Varmt välkommen!