Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

Präst och diakonvigning i Växjö domkyrka.

Söndagen den 12 juni kl 11 prästvigs Robert Ortiz i Växjö Domkyrka. Robert har tjänstgjort som prästkandidat i vårt pastorat sedan hösten 2021.

Alla är välkomna att delta i gudstjänsten  i domkyrkan. Robert kommer att vara anställd som präst i EFS med viss tjänstgöring i vårt pastorat under hösten 2022.
Vi önskar honom all Guds välsignelse!