Foto: Berga pastorat

Minnesgudstjänster 2022

På denna sida finner du tider och platser då vi firar minnesgudstjänster i pastoratet.

Minnesgudstjänster med ljuständning i Berga pastorat:


lördag, den 5 november
Berga kyrka: kl 17:00. 
Medverkan av Sven-Åke Fyhrlund och kyrkokören. 

Söndag den 6 november. 
Kl 16 Bolmsö kyrka. Medverkan av Sven-Åke Fyhrlund. Kören medverkar. 

Kl 16 Dörarps kyrka 
Medverkan av Anders Fall  och kören. 

Kl 18 Vittaryds kyrka 
Medverkan av Jan-Åke Carlsson och kören.

kl 18 Tannåker kyrka 
Medverkan av Sven-Åke Fyhrlund samt Joacim Larsson, trumpet.

Varmt välkomna!