Foto: Berga pastorat

Lek och skoj

Lekplatsen vid Berga församlingshem

För barnfamiljer som är hemma på fredagar, åldrarna 0-6 år. 

 Tid: 10:30-11:30

 Vi fikar, leker, sjunger mm. 

 Anmälan

Under rådande restriktioner kan vi välkomna 8 personer/ tillfälle. 

Anmälan görs till församlingspedagog: Emma Nilsson. 076-112 00 03

Välkomna!