EFS-föreningen

" Nya sätt att vara kyrka" i Berga pastorat.

"Bibelsamtal och praktik"

Välkommen att tillsammans med andra reflektera lite djupare kring en evangelietext och få hjälp med att ta den från lära till liv i vardagen! Information om tid och plats kan du läsa om på denna sidan.

Ekumenisk bön

Varannan torsdag, ojämna veckor, kl 19:00 har vi ekumenisk bön i Bergadalskyrkan. Torsdag 23 maj är sista bönetillfället för denna terminen. Vi startar igen torsdag 15 augusti. Välkommen!

Kontakt EFS-föreningen

Här får du en presentation av Robert Ortiz