EFS-föreningen

" Nya sätt att vara kyrka" i Berga pastorat.

En gammal nyckel ligger på en uppslagen bibel.

Nycklar till frihet

Nycklar till frihet är en lärjungakurs på bibelns grund för att vi ska bli mer hela, vilket vi alla behöver. Torsdag den 9 november är det inplanerat en extra gång med kursen. Den leds av Robert Ortiz. Välkommen!

Ekumenisk bön

Varannan torsdag, ojämna veckor, från och med 14 september kl 19:00 har vi ekumenisk bön i Bergadalskyrkan.

Fika och samtal utanför ICA

Torsdagar jämna veckor står vi ekumeniskt (Svenska kyrkan/EFS, Bergadalskyrkan och Missionskyrkan) utanför ICA i Lagan och bjuder på fika, samtalar med människor och har bokbord.

Kontakt EFS-föreningen

Här får du en presentation av Robert Ortiz