Allhelgonahelgen 2023

Allhelgona är den tid på året då vi tillsammans med människor i Sverige och världen uppmärksammar och minns dem som har lämnat det här livet. Det är en helg då vi påminner oss om att döden finns, och drabbar oss alla. Här kan du läsa vidare om gravsmyckningskaffe, minnesgudstjänster samt föreläsningar inför All helgona helgen.

En kvinna tänder ett stort ljus i en ljusbärare, med hjälp av ett mindre ljus.

Två kvällar inför Alla helgons helgen.

Två kvällar i slutet av oktober samlades människor i Berga församlingshem för att ta del av samtal om sorg, död och vårt kristna hopp. Vid båda tillfällena var det en enkel servering samt avslutande bön.

Allhelgonahelgen

Allhelgona är den tid på året då vi tillsammans med människor i Sverige och världen uppmärksammar och minns dem som har lämnat det här livet. Det är en helg då vi påminner oss om att döden finns, och drabbar oss alla.

Gravsmyckningskaffe 2023

Varmt välkommen till servering i församlingshemmen/kyrka i samband med besök på kyrkogården fredag den 3 november.

Minnesgudstjänster 2023

På denna sida finner du tider och platser då vi håller minnesgudstjänster i pastoratet.