Foto: Gustav Hellsing/Ikon

Aftonbön

Onsdagar kl 19:45 samlas vi för aftonbön i S:t Sigfrids kapell. Start den 25 januari. Välkommen!

 I frid vill jag lägga mig ned, och i frid skall jag somna in, ty du, HERRE, låter mig bo avskild och i trygghet.
psaltaren 4:9