Foto: Jeremy Bishop / Unsplash

Avlidna under det gångna året

Under allhelgonahelgen finns namnen på alla Järfällabor som avlidit sedan förra allhelgonahelgen uppsatta på minnestavlor i Pilgrimskapellet. Namnen finns också att läsa här (som pdf)

I Svenska kyrkan finns traditionen att läsa upp namnen på avlidna församlingsmedlemmar vid en särskild minnesgudstjänst på Alla helgons dag.
Därför har dessa namn (samt namnen på icke-medlemmar som begravts enligt Svenska kyrkans ordning) också lästs in av präster i församlingen, och publicerats på församlingens webbplats.