Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vanliga frågor om begravning

Här kan du läsa vanliga frågor och svar om begravning.

Vem tar hand om kroppen vid ett dödsfall?

Kroppen tar i de flesta fall sjukhuset, servicehuset eller, vid en olycka, polisen hand om. De ser till att kroppen förs till bårhuset utan att man i detta skede behöver ta beslut om vilken klädsel man vill att den döde ska ha på sig, eller köp av kista. De anhöriga kan börja planera för begravningen. Enligt begravningslagen ska kroppen gravsättas (kistbegravning) eller kremeras inom en månad.

Hur och var anmäler man ett dödsfall?

Ett dödsfall anmäls till den lokala skattemyndigheten. Det kan vara en bra första åtgärd att börja begravningen. De utfärdar gravsättnings- och kremeringsintyg som krävs för en begravning. Från skattemyndigheten får man också andra handlingar som registerutdrag (behövs vid bankkontakter), dödsfallsintyg och släktutredning (behövs senare vid bouppteckning).

Måste man ha en begravning?

Man måste inte ha en begravningsceremoni. Däremot måste stoftet jordfästas inom ett år, om man inte donerat sin kropp till medicinsk forskning.

Jag vill ha begravning på annan plats, Går det?

Den som är med i Svenska kyrkan kan genom clearingsystemet få sin begravning i annan kyrka. I de allra flesta fall kan även jordfästning ske på den ort där man växt upp eller bott. Det finns en stor frihet att välja den präst man själv önskar. Den som är med i en annan frikyrka har ofta en plats där begravningsceremonin kan ske. Den kostnad som tillkommer berör oftast transport av den avlidne.

Jag tillhör en annan religion – vad gäller?  

För en muslim är det naturligt att ceremonin sker enligt islams ordning. På samma sätt med mosaiska trosbekännare. Även här finns ett clearingsystem så att gravavgiften täcker kostnaderna för gravplats med mera.

Hur anmäler man att man vill ha begravning?

Det är viktigt att snart ta kontakt med den församling den avlidne tillhörde och anmäla dödsfallet och önska begravning. Det kan du göra själv eller få hjälp med hos en begravningsbyrå. Då kan ni planera och boka datum för begravningsgudstjänsten tillsammans och önska var begravningsgudstjänsten ska ske. Du får också veta vilken präst som kommer att hålla i gudstjänsten. Kroppen måste gravsättas (kistbegravning) eller kremeras inom en månad.

Vilka uppgifter har en begravningsbyrå?

En begravningsbyrå kan hjälpa till med allt praktiskt runt en begravning, men det sker alltid på uppdrag av de anhöriga. Det är de anhöriga som bestämmer vem som ska göra vad.

Vem bestämmer om begravningen?

Det gör dödsboet. Ibland kan det vara svårt att komma överens om praktiska frågor. Samtala gärna med präst eller begravningsentreprenör så tidigt som möjligt, de kan hjälpa till med råd.

Kan man begravas på annan ort?

Ni kan själv välja på vilken kyrkogård eller begravningsplats den avlidne ska begravas. Är det på en ort där personen inte är folkbokförd tar man hänsyn till önskemålet i mån av plats på kyrkogården eller begravningsplatsen.

Vad kostar en begravning?

Kyrkorum, präst, kyrkomusiker, vaktmästare och eventuella bärare kostar ingenting för medlemmar i Svenska kyrkan. Det har redan betalats via kyrkoavgiften. Vill man ha en sång- eller instrumentalsolist kostar det dock extra. Gravplats, gravsättning, kremering med mera betalas genom begravningsavgiften. Alla betalar begravningsavgift oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte. Dödsboet, eller anhöriga, står för kostnader som bland annat rör kista, svepning, kistdekoration och transporter.
Läs mer under rubriken Vem ansvarar för vad?

Vilka är skillnaderna mellan kistgrav, urngrav, askgravlund och minneslund?

I kistgravar begravs stoft som inte har kremerats, och man reser en gravsten. I urngravar och minneslund begravs stoft som har kremerats. Urngraven är utmärkt med en gravsten medan minneslunden är anonym. En askgravlund är en minneslund men med namnen angivna på en gemensam yta, det vill säga den är inte helt anonym.

Vad är själaringning?

Själaringning var från början ett sätt att tala om för bygden att någon var död. På många ställen har själaringningen försvunnit, men finns kvar på vissa håll och är i nutid en hedersbevisning för den döde och en stund för bön och eftertanke. Vanligen sker själaringningen en vardag under första veckan efter dödsfallet.

Vad är tacksägelse?

Tacksägelse för den som har varit medlem i Svenska kyrkan sker under en söndagsgudstjänst i den avlidnes församling. Vid tacksägelsen läser man upp den avlidnes namn och församlingen samlas i en kort bön för dem som sörjer medan kyrkans klockor ringer. Vilken söndag det blir varierar från församling till församling. 

Om man inte är medlem i Svenska kyrkan, hur ordnas begravningen?

Alla som bor i Sverige betalar en begravningsavgift som bland annat ger rätt till gravsättning på allmän begravningsplats och tillgång till lokal för begravningsceremoni. Om den avlidne inte var medlem i Svenska kyrkan kan man istället ordna en borgerlig begravning, det vill säga en icke-kyrklig akt. Om de anhöriga ändå önskar en begravningsgudstjänst i Svenska kyrkan kan det vara möjligt, men det är alltid viktigt att respektera den dödes önskningar. Ett alternativ kan vara att hålla en minnesgudstjänst.

Vem har tillsynsansvar för begravningsverksamheten?

Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn. Länsstyrelsen har rätt att inspektera begravningsverksamheten och på begäran få upplysningar, handlingar och annat material som behövs för tillsynen.

Ska barn gå med på begravningen?

Det är alltid vårdnadshavarna som tillsammans med barnet avgör om barnet ska vara med vid begravningen. Det är viktigt att vara lyhörd för barns tankar, frågor, oro och nyfikenhet.

Generellt kan man säga att det är bättre att barnen är med, än att de blir lämnade utanför det som föräldrarna upplever. Barnen kan vara med och ta avsked med blommor, teckningar eller på något annat sätt som är naturligt för dem. Prästen kan gärna före begravningsgudstjänsten ta fram barnen, visa dem kistan, och berätta vad som kommer att hända under begravningen.

Ta kontakt med din församling om du har frågor du vill prata med någon om.

Vill du förbereda ett barn i din närhet inför en begravning kan ni tillsammans börja med att titta på filmen "Farmors begravning i kyrkan" (cirka 1 minut).