Meny

Musik i Mariakyrkan

Det bjuds på mycket musik i våra kyrkor.

 

Lördagen den 25 januari kl. 18.00
Bach och åter Bach

Den otrolige solosflöjtisten( i Helsingborgs symfoniorkester) Johan Skeppstedt Andersson återvänder då och då för att glädja oss med sitt fina flöjtspel. I denna musikgudstjänst kommer han och Andreas Lindgren att göra ett svep genom musikhistorien genom att starta och avsluta med giganten Bach. Däremellan kan man förvänta sig all sorts musik för små och stora pipor.

Kollekt till musikverksamheten

Lördagen den 22 februari kl. 18.00
”Kärlekens väg”

Musikgudstjänst i Mariakyrkan med det mycket uppskattade musikerparet
Carolina Söderman och Janne Andersson. Ny för i år är saxofonisten Ulf Bejstam från Helsingborg. Andreas Lindgren återfinns vid orgeln.
Vi får ta del av musik under rubriken Kärlekens väg vilket är temat för helgen.

Kollekt till musikverksamheten. 

Söndagen den 22 mars kl. 18.00
”Alla källor springer fram i glädje”

Musik i Mariakyrkan på Jungfru Marie bebådelsedag

Kör, solister, musiker.

Kollekt till fasteinsamlingen.