Pärlstigen i Barnarp

Meditationsslinga vid Barnarps kyrka

Pärlstigen i Barnarp

Pärlstigen kallas den meditationsslinga som byggts upp vid Barnarps kyrkogård och Församlingsgården. Den bygger på Frälsarkransen som är skapad av förre biskopen Martin Lönnebo. (Se nedan). Pärlstigen börjar vid informationstavlan mittemot kyrkan, där den också avslutas efter en dryg kilometers vandring. Pärlstigens frälsarkrans, som vandringen bygger på, har förberetts och skapats av kyrkans fixargrupp samt keramiker Yvonne Frank (pärlorna). Vid informationstavlan finns karta och en broschyr med beskrivning av pärlorna där de svartvita bilderna är gjorda av Hans Edwardsson. Broschyr är gratis och Pärlstigen är naturligtvis öppen för alla. Vandringen längs Pärlstigen är skapad för att passa alla åldrar. Man kan gå enskilt eller i grupp. Den första gemensamma Frälsarkransvandringen gjordes i mitten av november 2017. Fler gemensamma vandringar och Frälsarkransböner/andakter kommer att skapas och fyllas på vid informationstavlan. Vill man köpa Frälsarkransen går det att göra från fralsarkransen.se eller kontakta församlingspedagog Tomas Eklund för mer info.

 

Frälsarkransens bakgrund

Martin Lönnebo skapade Frälsarkransen en sommar för över 20 år sedan när han som nybliven pensionär båtluffade i den grekiska ö-världen. En storm tvingade båten till en ö med bara 47 invånare, inklusive byns präst. Martin fick tag på ett litet rum och i det rummet började han skissa fram Frälsarkransen. Den hade funnits i hans tankar i en längre tid och nu tog den form. Idag finns Frälsarkransen på tiotusentals handleder, i fickor och i väskor. Frälsarkransen är den moderna pilgrimens hjälpmedel när man vill fördjupa sig i bön. Pärlorna berättar om livets mysterium; trygghet, kärlek, nöd och hopp men den följer också tidsordningen för Jesus Kristus liv.

Hemlighetspärlorna Foto: Tomas Eklund