Kyrkor, lokaler och kyrkogårdar

I vår församling finns två församlingshem och två medeltida kyrkor, med tillhörande kyrkogårdar, en i Barnarp och en i Ödestugu. I alla våra lokaler, församlingsgårdar och kyrkor finns handikappanpassad toalett att tillgå.

Ödestugu kyrka och församlingshem

Ödestugu har en vacker medeltidskyrka byggd på 1200-talet. Det finns också ett församlingshem från 1800-talet i anslutning till kyrkan.

Barnarps kyrka och församlingsgård

Barnarps kyrka, prästgård och församlingsgård ligger vackert längs Barnarpssjön.

Kyrkogårdsförvaltningen

Den som är gravrättsinnehavare ansvarar för skötseln av respektive gravplats medan kyrkogårdsförvaltningen sköter övrig mark och utsmyckning. Gravrättsinnehavaren kan antingen själv sköta gravplatsen eller köpa in tjänsten från kyrkogårdsförvaltningen. Väljer man att köpa in tjänsten från kyrkogårdsförvaltningen fastställs ett avtal med gravrättsinnehavaren där service och kostnad framgår. Gravrättstiden efter gravsättning är 25 år som sedan kan förlängas.

För mer information kontakta Kerstin Kåhlman på 036-36 78 36.