Prata med oss

Barn i väntan/Barn i start - för asylsökande barn och unga

Svenska kyrkan har utvecklat metoden Barn i väntan/Barn i start där barnen får lära sig mer om sig själva och dela erfarenheter kring hur det är att komma till Sverige.


asylprocessen kan upplevas som svår för barnet

Varje år söker tusentals barn och familjer asyl i Sverige. Att fly och komma till Sverige medför stora förändringar för barn och unga, allt från att förlora kamrater och släktingar, sitt hus och sina tillhörigheter till att börja en ny skola i ett nytt land.

Asylprocessen kan ofta upplevas som problematisk och svår att förstå för barnet. Oro och ovissheten kan gnaga till. När uppehållstillståndet väl finns tar andra utmaningar vid: nu ska barnet komma in i det nya landet och samtidigt klara av att bearbeta allt det som varit.

Barnen och ungdomarnas behov glöms ibland bort, de kan få ta ett alltför stort ansvar i att bli stöd och tolkar till sina föräldrar samtidigt som de själva ofta saknar någon att prata med.

verksamhetens syfte

Barn i väntan/Barn i start är en särskild metod för psykosocialt stöd för barn, unga och familjer i asylprocessen.  Kurserna, som bygger på ett pedagogiskt program, syftar till att


·         stärka de ungas självkänsla

·         locka fram glädje och kreativitet

·         stärka den ungas möjligheter att hantera sin situation

…oavsett om de får stanna eller inte. På Barn i väntan/Barn i start kan barnen/ungdomarna träffa andra som är i samma situation och tränas i att se att de är värdefulla som de är.

Verksamheterna, som vänder sig till åldrarna 7-20 år, bedrivs i mindre grupper som träffas en gång i veckan under 14 veckor.

här finns barn i väntan/barn i start

Programmet har utvecklats av Svenska kyrkan och IM, Individuell människohjälp. Det finns på flera platser i landet och genomförs ofta i samarbete med kommunen. Barn i väntan/Barn i start är en religiöst och politiskt obunden verksamhet. Läs mer om metoden och på vilka platser den finns här.