Liten flicka sitter vid ett bord och ritar.
Foto: Josefin Casteryd /Ikon

Barnverksamhet

Svenska kyrkans församlingar erbjuder många aktiviteter för barn och föräldrar. För de allra minsta finns det babykaféer, rytmik och öppen förskola. Det finns också verksamhet för lite större barn där vi bland annat pysslar och umgås.

Kontakta din församling för att se vilken barnverksamhet de erbjuder.

Sök församling

Exempel på barnverksamhet

Babykafé

Verksamhet för de allra yngsta. En mötesplats för bebisar, små barn och vuxna.

Babykaféer är öppna mötesplatser som inte kräver någon föranmälan, det är bara att komma dit. På babykafé kan du sjunga barnsånger, fika och prata. Det är en mötesplats för att leka, umgås, dela erfarenheter och lära känna varandra. Du väljer själv hur länge du vill stanna och när du vill komma.

Kyrkis – öppna förskolan

Leka, prata, dela erfarenheter och fika. För barn upp till skolåldern och vuxna.

Kyrkis är en öppen förskola, en mötesplats för barn upp till skolåldern och föräldrar under den tid som du är hemma med ditt barn, till exempel som föräldraledig, dagledig eller arbetslös. Hit kan du komma för att pyssla, leka, fika och träffa andra barn och vuxna. Här finns blandat lekmaterial som uppmanar till motorisk träning, kreativitet och socialt samspel. Varje gång är det dessutom en sångstund.

Miniorer och juniorer

Miniorer och juniorer är barngrupper riktade mot barn i låg- och mellanstadieålder. Det är verksamhet där barn får träffa jämnåriga och prata, pyssla, leka och delta i en andakt utifrån veckans tema. Ibland så deltar barnen i gudstjänsten.

Barn använder appen kyrkan på iPad.

Kyrkan – en app för barn

Kyrkan är Svenska kyrkans app för barn i förskoleåldern. I den får du besöka en kyrka för att bland annat spela på orgeln, hälla vatten i dopfunten och måla ett kyrkfönster. I appen finns också korta filmer om dop, begravning, vigsel, jul och påsk.

En grupp kvinnor sitter i en ring och lyfter tillsammans ett färgglatt tak. Inne i ringen, under taket, leker små bebisar.

Öppen förskola

Så gott som varje församling erbjuder öppen förskola, vissa flera gånger i veckan. Gemensamt för alla är att det är öppna grupper för vuxna med barn där man träffas och lär känna varandra. Det krävs ingen inskrivning eller anmälan och den är avgiftsfri.

Några ungdomar spelar rundpingis inomhus.

Ungdomsverksamhet

Det finns många mötesplatser för unga i Svenska kyrkan och det finns någonting som passar alla. Här kan du spela sällskapsspel, göra läxorna, hänga och träffa kompisar. Eller varför inte prata om djupa frågor och engagera dig för något som du tycker är viktigt?

Barn som sitter vid ett bord och målar med en tuschpenna.

Barnkonsekvensanalys

I kyrkans verksamheter gör vi barnkonsekvensanalyser när vi fattar beslut. För att bedöma om beslutets konsekvenser är positiva eller negativa för barnet används FN:s deklaration om barnets rättigheter – barnkonventionen.