Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Barnverksamhet

Svenska kyrkans församlingar erbjuder många aktiviteter för barn och föräldrar. För de allra minsta finns det babycafeer, rytmik och öppen förskola. Det finns även verksamhet anpassade för lite större barn där vi bland annat pysslar och umgås.

Babycafe

Verksamhet för de allra yngsta. En mötesplats för bebisar, småbarn och vuxna.

Babycaféer är öppna mötesplatser som inte kräver någon föranmälan, det är bara att komma dit. På babycafe kan man sjunga barnsånger, fika och prata. Det är en mötesplats för att leka, umgås, dela erfarenheter och lära känna varandra. Du väljer själv hur länge du vill stanna och när du vill komma.

Kyrkis - öppna förskolan

Leka, prata, dela erfarenheter och fika. För barn upp till skolåldern och vuxna.

Kyrkis är en öppen förskola, en mötesplats för barn upp till skolåldern och föräldrar under den tid som föräldern är hemma med sitt barn, till exempel som föräldraledig, dagledig eller arbetslös. Hit kan du komma för att pyssla, leka, fika och träffa andra barn och vuxna. Här finns finns blandat lekmaterial som uppmanar till motorisk träning, kreativitet och socialt samspel. Varje gång är det dessutom en sångstund.

Miniorer och juniorer

Miniorer och juniorer är barngrupper riktade mot barn i låg- och mellanstadieålder. Det är verksamhet där barn får träffa jämnåriga och prata, pyssla, leka och delta i en andakt utifrån veckans tema. Ibland så deltar man även i gudstjänsten.