Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Studiegrupper

Följ med

på en ”vandring ” med berättaren Markus.
Vi läser Markus evangelium samt delar de tankar som kommer till oss. Fika till självkostnadspris.
Ledare: Tomas Palmgren
och Peter Ljung.
Start 6 februari kl 19.00
i Församlingsgården.
Därefter tisdagar jämna veckor.

Samtal om texten


Församlingsgården
kl 19.00-20.00 efter tisdagens veckomässa som börjar 18.30

Tillsammans funderar vi hur söndagens bibeltext/tema blir ord för vardag(en)

Ledare Karin Grännö
Ingen anmälan. Öppet för alla.

12 september

Enhet i Kristus = enighet?

17 oktober

Ger tron kraft eller ger kraften tro?

21 november

Vad tror vi händer på domens dag