Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Musikgudstjänst

Musikgudstjänstens roll är att genom musik och sång möjliggöra mötet mellan Gud och människa. Musik är en stor del av kyrkans arbete och har en given plats i alla gudstjänster men på konserter och musikgudstjänster får den tala helt för sig själv. I vår församling finns anställda musiker, körer och ett varierat utbud av musikgudstjänster. Läs mer under fliken musik.