Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Musikgudstjänst

Musik och sång kan möjliggöra mötet mellan Gud och människa. Musik är en stor del av kyrkans arbete och har en given plats i alla gudstjänster men på konserter och musikgudstjänster får den tala helt för sig själv. I vår församling finns anställda musiker, körer och ett varierat utbud av musikgudstjänster året runt. Ofta kommer också musiker utifrån och gör konserter med stor bredd på genre. Välkommmen att njuta av musik i kyrkan!