Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

mer handarbete

I församlingen finns Bankeryds kyrkliga syförening och andra grupper som handarbetar, träffas och bryr sig om varandra

• Trånghall StickCafé

träffas första måndagen i månaden kl 14.30 i Trånghalla kyrka . Vårterminen startar  25 januari

Kontakt: Linda Wennerholm tel: 036-376778

  • Flitiga fingrar

    träffas tisdagar kl 9.30-12.00 i församlingsgården.

    Vårterminen startar den 19 januari

Kontakt: Birgitta Karlsson tel: 036-377501

• Bankeryds kyrkliga syförening 

träffas varannan onsdag jämna veckor kl 18.00 i Församlingsgården. Vårterminen startar den 27/1

Kontakt: Lollo Schälin tel 036-376786