Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Högmässa

Högmässan är vår huvudgudstjänst. Den bygger på den ursprungliga gudstjänsten som innehöll sång, bön, bibelord, predikan och nattvard. Alla andra gudstjänstformer är varianter på högmässan. Benämningen mässa innebär att nattvard firas vid dessa tillfällen.