Meny

Helgen som kommer

Här kan du läsa en veckans tanke och vad som händer i kyrkan kommande helg.

En tanke inför kommande söndag. 
Möter dem ibland som menar att jag tror på Gud för att kunna drömma mig bort ifrån verkligheten. Men det är tvärtom. ”Vägen är smal och porten trång som leder till livet”.
Den smala vägen och den trånga porten är ingen bra kombination med min rädsla. Rädslan för vägens obefintliga bredd och dikenas djup gör att jag ibland står stilla. Paralyserad av konsekvenserna att falla av den lina jag balanserar på, får mig ofta att ge upp tanken på att fortsätta.
Min tro på Gud handlar mer om tillit på en vandring, där rädslan är min ständiga följeslagare. Men någon har räknat ut att det i Bibeln står ”var inte rädd!” 365 gånger. Så när rädslan stoppar mig möts jag av orden ”var inte rädd”. Ord som i samtliga fall är en hälsning från universums och livets skapare. Därför handlar min tro på Gud om denna uppmaning, ”var inte rädd”.
Var inte rädd i en värld belägrad av rädsla skapar trygghet. Var inte rädd är att visa att det går att gå där vägen som smalast. Att inte vara rädd är att leva med båda ögonen öppna.
På söndag ringer Bankeryds kyrklockor till högmässa kl 10.00 Välkommen.