Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Gudstjänstråd

Här möts lekmän, förtroendevalda och anställda regelbundet för att samtala om våra gudstjänster

Ordförande:                                                                                                      

Lars-Göran Andersson

Ledamöter:                                                                                                       

Anne Arberg                                                                                          

Gunilla Hammarlund                                                                                

Magnus Lönnberg                                                                                  

Ann Rudåker Thorell                                                                              

Gunilla Wallinder                                                                                    

Linda Wennerholm

Sekreterare:                                                                                                

Mats Törnqvist