Församlingsexpedition

Kontaktuppgifter till församlingsexpeditionen.

Expeditionen finns i församlingsgårdens nedervåning. Församlingsgården är oftast öppen för besök så länge personal är på plats.

Expeditionens garanterade telefon- och öppettider är: 
Måndag 10.00-12.00
Tisdag 10.00-12.00
Onsdag 10.00-12.00
Torsdag 13.00-15.00
Fredag 10.00-12.00
Utöver dessa tider svarar vi i telefon i den mån vi kan 
Telefon: 036-376770

E-post: bankeryd.forsamling@svenskakyrkan.se 

Adress:
Sjöåkravägen 17
564 31 Bankeryd

Vid brådskande ärenden kontakta:
Kyrkoherde Karin Grännö Engkvist, tel: 036-376773, 070-6936368.

Tre glada kvinnor med olika frisyrer.

Personal

Här hittar du församlingens anställdas kontaktuppgifter.

Två kyrkor och en församlingsgård

Välkommen till våra kyrkor eller församlingsgård. Här finns kyrkorum och lokaler av olika karaktär och för olika ändamål.

En träklubba ligger på ett bord.

Förtroendevalda

Församlingens kyrkoråd och kyrkofullmäktige.