Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Församlingsexpeditionen

Våra expeditionslokaler finns på baksidan

Expeditionen är öppen 
Måndag till onsdag, fredag kl. 10.00 - 12.00, 

Torsdag 13.00-1500
 

Välkomna!
Telefon: 036- 37 67 70

Adress:
Sjöåkravägen 17
564 23 Bankeryd

E-postadress:
bankeryd.pastorat@svenskakyrkan.se 

Vid brådskande ärenden kontakta:

Kyrkoherde Karin Grännö Engkvist

036-376773, 070-6936368