Ekumeniska böneveckan 2023

Kyrkorna i Bankeryd tillsammans inbjuder under vecka 3 till...

Kyrkorna tillsammans

Böneveckan för kristen enhet är världens största ekumeniska manifestation som genomförs samtidigt i cirka 120 länder. Den infaller 18-25 januari, alltid samma datum varje år. Temat för veckan 2023 är: ”Gör det goda, sträva efter rättvisa” (Jesaja 1:17). Läs mer om veckan på Sveriges Kristna Råds hemsida här

Kyrkorna i Bankeryd tillsammans inbjuder alla som vill att vara med på de gemensamma aktiviteterna;

Var med och sjung i projekt-kören!

Vi övar lördagen den 21 jan kl 9-12 i Missionskyrkan och sjunger sedan i söndagens gudstjänst i Bankeryds kyrka. Vill du vara med? Meddela Maja på maja.ekenvarn@svenskakyrkan.se eller 070-7402647 så vi vet hur många vi blir.

Onsdag 18/1 kl 12.00

Sopplunch med bön i Församlingsgården.

Torsdag 19/1 kl 19.00

Bön för Bankeryd i Pingstkyrkan.

Lördag 21/1 kl 9-12

Projekt-kören övar i Missionskyrkan.

Söndag 22/1 kl 10.00

Vi avlsutar veckan med ekumenisk (gemensam) Gudstjänst i Bankeryds kyrka med nattvard (Högmässa), Markus Duséus, pastor i Pingst, predikar, Projektkören sjunger, söndagsskola för barn utomhus (kläder efter väder), gott fika och god gemenskap. Välkommen!