Närbild på blommande påskliljor i solsken.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Aktuellt på kyrkogården

Information om vad som händer på kyrkogården!

Aktuellt

  • Sopstationen och kvarteret Lönnen ska rustas upp.

Vi söker gravrättsinnehavare

Får inte huvudmannen kontakt med anhöriga finns det risk för att gravplatsen kommer att betraktas som återlämnad till huvudmannen. Det kan medföra att gravanordningen tas bort.

Vi söker gravrättsinnehavare till följande gravar:

2016 - 2018 

Widerström Gustavsson
Gravnr: 1117-1140    1967

2017 - 2019

Persson Anna
Gravnr: 377    1963

Helgesson Ann-Marie
Gravnr: 3360    1990

2019 - 2021         

Persson F.G
Gravnr: 371-372    1969

Toll Evert
Gravnr: 1365 - 1367    1957

2020 - 2022

Andersson Gustav
Gravnr: 35 - 88    1936

Eliaesson John
Gravnr: 2037 - 2038    1974

Andersson Gunborg
Gravnr: 2091 - 2092    1973

Johansson Tore
Gravnr: 2130 - 2131   1971

Ohbell Ester
Gravnr: 3033    1982

Svenningsson Einar
Gravnr: 4027-4028    1993

2021 - 2023

Andersson Harry
Gravnr: 1039 - 1040    1970 

Claesson Hjalmar
Gravnr: 285 - 330    1970

Ljung Henrik Anders
Gravnr: 1325 - 1327    1904

Andersson Ingalill
Gravnr: 5048    1996