Meny

Aktuellt

Information om vad som händer på kyrkogården!

                                   VATTEN                          

                                       Vattnet är på för sommarsäsongen.

                               PLANTERING

                                          Sommarblommor är planterade.

 

Vi söker gravrättsinnehavare till följande gravar:

2016 -  2018 

Widerström Gustavsson

Gravnr: 1117-1140   †  1967

Andersson Harry

Gravnr: 1039-1040   †  1970

 

2017 -  2019

Persson Anna

Gravnr: 377               † 1963

Helgesson Ann-Marie

Gravnr: 3360             † 1990

 

2019 - 2021         

Persson F.G

Gravnr: 371-372                 † 1969

Klingberg Gunnar

Gravnr: 3306-3307              † 1982

Toll Evert

Gravnr: 1365 - 1367       † 1957

 

2020 - 2022

Eliaesson John

Gravnr: 2037 - 2038       † 1974

Hammar Georg

Gravnr: 2087 - 2088       † 1973

Andersson Gunborg

Gravnr: 2091 - 2092       † 1973

Johansson Tore

Gravnr: 2130 - 2131       † 1971

Ohbell Ester

Gravnr: 3033                   † 1982

Johansson Helge

Gravnr: 3149-3150        † 1983

Klingberg Gunnar

Gravnr: 3306-3307        † 1982

Helgesson Ann-Marie

Gravnr: 3360                  † 1990

Svenningsson Einar

Gravnr: 4027-4028        † 1993

Andersson Sven

Gravnr: 4160-4161        † 2007

 

Får inte huvudmannen kontakt med anhöriga finns det risk för att gravplatsen kommer att betraktas som återlämnad till huvudmannen. Det kan medföra att gravanordningen tas bort.