Waldemar Rudin - året

Waldemar Rudin levde 1833-1921 och var i nästan 20 år kyrkoherde i Uppsala-Näs församling. På 100 års minnes av hans dödsår uppmärksammar vi honom och det han på olika sätt kom att betyda för Uppsala-Näs och Svenska kyrkan.

Waldemar Rudin - året

Under nästan 20 år i slutet av 1800-talet lever och verkar en spännande person i Uppsala-Näs församling. Den 2 januari i år var det 100 år sedan han dog. Några personer från Uppsala-Näs församling hedrade hans minne på årsdagen vid hans grav på Uppsala gamla kyrkogård. Det är inledningen på ”Rudin-året” i Uppsala- Näs.

Waldemar Rudin är en mångkonstnär. Han är kyrkoherde i Uppsala-Näs 1875-92. Han är professor vid Uppsala universitet, betydande person för Evangeliska fosterlandsstiftelsen (EFS), ledamot i Bibelkommissionen och ledamot i Svenska Akademin.

Han är omtyckt som predikant och själasörjare och under tiden han bor i Uppsala-Näs prästgård gör han i ordning en ”bönekammare” (”Rudins hydda”) i skogen som fortfarande är ett fint utflyktsmål.

Under 2021 får Waldemar Rudin inspirera, bl a till kyrkmössens carneval och till föredrag och musik.

Söndagen den 14 februari

(alla hjärtans dag och Fastlagssöndagen - den traditionella starten för carnevalsdagarna före fastan)

 Gå kyrkmössens carneval och träffa Rudin

En familjeeftermiddag med facklor och kyrkmöss till Rudins hydda.

Du väljer själv när du vill starta, mellan kl 13.30 och 15.30  vid Uppsala-Näs kyrka. Du blir utrustad med en fackla och karta. Längs med vägen träffar du kyrkmössen och tar del av deras klurigheter. Framme vid Rudins hydda finns en eld att grilla det du själv tagit med och du kommer att få ”träffa” Waldemar Rudin.

Söndagen den 18 april

Waldemardagen

På Waldemars namnsdag får vi veta mer om honom. Rudin var betydande för Evangeliska Fosterlandsstiftelsen (EFS), bl a för ursprunget till det som idag är Johannelunds Teologiska Högskola i Uppsala.

På eftermiddagen kl 16  Waldemar Rudin: gudsälskaren

Föredrag av Lars Olov Eriksson, tidigare rektor vid Johannelunds Teologiska Högskola. Föreläsningen sker via zoom. Anmälan till johan.lautmann@svenskakyrkan.se.

Zoomlänk: https://zoom.us/j/98612739842

Kl 18 Aftonsång i Uppsala Näs kyrka med musik ur Sabbatstoner

Aftonsång med sånger ur den av Rudin utgivna sångboken Sabbatstoner. Predikan av kyrkoherde Johan Lautmann Orgel Janniz Jönsson. Max åtta deltagare

Gudstjänsten streamas via youtube.