Ramsta kyrka

Församlingskyrka för Ramsta församling. Invigd 1926.

Ramsta kyrka har 100 sittplatser och hörslinga. WC finns i intilliggande ekonomibyggnad.

Kyrkan är öppen i samband med gudstjänster och kyrkliga handlingar. Vill du besöka kyrkan vid andra tillfällen kontakta kyrkvaktmästare Johny Aveholt.
Telefonnummer: 070- 60 09 791

Vill du göra en virituell rundtur i kyrkan klicka här!

 

Kyrkans historia

Nuvarande kyrka är den tredje på platsen. Den första kyrkan uppfördes på 1200-talet och utvidgades senare under medeltiden. Kalkmålningar tillkom på 1400-talet. Kyrkan blev i allt sämre skick och revs till slut på 1840-talet. En ny kyrkobyggnad i Karl Johansstil färdigställdes 1846. Många medeltida inventarier överfördes till nya kyrkan. År 1914 brann kyrkan ner, men man hann dock rädda en del av de medeltida inventarierna.

Nuvarande kyrka uppfördes 1925 - 1926 enligt traditionell medeltida modell efter ritningar av Sven Brandel. Kyrkan avviker från de medeltida då den har omvänd orientering med koret i väster och tornet i öster. Tornhuven med sina svängda takfall och höga spira har 1700-talskaraktär. Kyrkan består av ett rektangulärt långhus, ett kyrktorn och en sakristia vidbyggd på korets södra sida. 

 

Altaret i Ramsta kyrka