Nyfiken på kristen tro? Grundkurs i kristen tro.

"LXX - 70 dagar i ditt liv” är Balingsta pastorats grundkurs i kristen tro som vänder sig till vuxna. Våren 2024 startar nästa kurs!

LXX tar upp ämnen som: Dopet, 10 Guds bud, bibelintroduktion till Gamla och Nya Testamentet, psalmer och musik, trosbekännelsen, aposteln Paulus, olika former av bön, Jesus, nattvarden, själavård, stillhet och retreat.

Dessa klassiska ämnen tas upp i realtion till den lokala kyrkans liv och deltagarnas frågor. 

LXX pågår under 70 dagar

LXX är de latinska bokstäverna för 70. Den kristna påskfastan inleds traditionellt 70 dagar före påsk. Fastan är traditionellt en tid för lärande, fördjupning och reflektion.

LXX avslutas vid påsk och ger dig möjlighet till dop och vuxenkonfirmation men LXX är lika mycket till för dig som redan är döpt och konfirmerad och är intresserad av kyrkans tro och liv.'

Välkommen med frågor och anmälan 

präst B-K Ekstrand, 0703-16 81 49

britt-karin.ekstrand@svenskakyrkan.se

Mer information kommer under höstterminen.