Solen lyser mellan träden en vinterdag.
Foto: Lisbeth Monnier Petersen /Ikon

Kallställda kyrkor i vinter

Vad händer med kyrkorna när elpriset gått upp?

Med anledning av de ökade elkostnaderna har kyrkorådet beslutat att kallställa fem kyrkor av pastoratets sex kyrkor under vintern. Kallställningen genomförs från och med första advent tom sista mars 2023.

Vi kommer också att dra ner på värmen i våra församlingshem och se över belysningen. Med dessa åtgärder förväntas vi minska energianvändningen med ca 200 000 kWh under 2023.

Högmässan kl. 11 kommer i största utsträckning att firas i Uppsala-Näs kyrka. De olika församlingarna kommer att turas om att fira sin högmässa i Uppsala-Näs.

Aftongudstjänsten kommer att firas kl. 18 i övriga kyrkor alternativt i församlingshem/bygdegård. Aftongudstjänsten kan också firas som mässa. Dessa gudstjänster anpassas efter rådande väderlek.

Storhelgerna utgör undantag från ovanstående.

Kyrkliga handlingar hänvisas i första hand till Uppsala-Näs kyrka, men kan förrättas i hemkyrkan som då inte är uppvärmd. Undantag görs för begravningar där uppvärmning sker oavsett kyrka.

Balingsta och Uppsala-Näs församlingshem kommer att vara uppvärmda men med något sänkt temperatur.

Hyran kommer att höjas vid årsskiftet till 200 kr timmen.