Jesus och vi under ett heligt år

Onsdag 23 maj Pröva-på-vandring i Uppsala-Näs. Söndag 27 maj Dagsutflykt till Vallby

Fördjupnings-onsdagskväll Uppsala-Näs kyrka

kl 19 mässa
vid Mariaaltaret i kyrkan
19.30 mässan är slut
19.45 föredrag/program i kyrkan
om kvällens ämne
20.30 tid för frågor, samtal
20.55 avslut
21 kort aftonbön (Completorium)

Välkommen att uppleva kyrkan i Uppsala-Näs på onsdagskvällarna!
Varje onsdag firas en enkel mässa vid Maria-altaret i kyrkan. Mässan byggs av några sånger/psalmer, en läst bibeltext (i vår ur Markusevangeliet, under fastan ur Passionsberättelsen, dvs om Jesu sista påsk på jorden) följd av en kort reflektion eller några minuters tystnad och nattvard där de liturgiska bönerna läses.
En onsdag i månaden fortsätter kvällen med ett föredrag eller ett fördjupande samtal om något intressant ämne som vill inspirera och fördjupa livet ur en kristen synvinkel. Vad bidrar kristen tro och tradition med i livet, egentligen? Gäster och ämnen har hittills varit olika men har samlats under rubriken ”Jesus och vi under ett heligt år”. De här kvällarna avslutas med en kort aftonbön, ”Completorium”, en böneform som bygger på att några bibeltexter och böner läses eller sjunges enligt en ordning som sedan mycket länge används i kyrkans liv.
Fördjupningskvällarna är fristående, du kan komma på en eller flera. Mässan börjar kl 19 varje onsdag och är slut 19.30. Fördjupningsprogrammet börjar 19.45 och avslutas 20.55. Kyrkklockorna ringer till aftonbön kl 21.00. Du kan komma till programmet utan att gå på mässan eller aftonbönen eller tvärtom.

Fördjupningskvällar i vår:
14/2 den heliga fastan
7/3 den heliga passionen – om ondska och godhet. B-K Ekstrand och Johan Stenberg
April/Maj en kväll med datum ännu ej fastställt:
den heliga bönen – att be med ord som sträcker sig över rum och tid
23/5 det heliga pilgrimslivet – fristående kväll som också är förberedelse till:
Söndag 27/5 Resa över dagen till Vallby kyrka, nära Enköping, där Mariadöttrarna lever. Vi tas emot av församlingens komminister Katarina Furberg Fredriksson. Anmälan, senast 23/5: B-K Ekstrand

Info: britt-karin.ekstrand@svenskakyrkan.se 0703-168149

 

                     Jesus och vi under ett heligt år

                             23 maj och 27 maj

Fördjupning, föredrag och inspiration våren 2018 Uppsala-Näs kyrka

                          det heliga pilgrimslivet

Livet som människa och kristen kan liknas vid en vandring. En pilgrim är på väg genom livet tillsammans med Gud och människor. Ibland är vägen rak och tydlig, ibland är sikten skymd. Två tillfällen i maj inbjuder dig till att pröva på pilgrimsliv.

 

Onsdag 23 maj Pröva-på-vandring i Uppsala-Näs. Under en kort vandring nära kyrkan stannar vi till inför 7 av pilgrimslivets kännetecken: skorna, staven, hatten, ränseln, tältet, kappan och korset. Kvällen följer de vanliga onsdagskvällarnas upplägg, se nedan.

 

Söndag 27 maj Dagsutflykt till Vallby, nära Enköping, där Mariadöttrarna bor. Vi är med på högmässan på förmiddagen och träffar församlingens präst Katarina Fredriksson. Samtal, lunch och möjlighet till vandring.