Information om restriktioner

15 juli förändrades restriktioner kring bland annat gudstjänster. Här hittar du aktuell information om vad som gäller. Från och med Mikaelidagen 29/9 upphör restriktionerna avseende max antal deltagare samt regler om avstånd. Se FHM:s hemsida för mer info.

Från 1 juli 2021 gäller nya restriktioner som öppnar upp för flera deltagare i bland annat gudstjänster. Vi kan nu vara 50 personer inomhus utan anvisade sittplatser och med anvisade sittplatser max 300 personer. Sällskap upp till åtta personer är nu tillåtna. Sällskapet ska fortfarande kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter till andra sällskap. ​​

Det är nu också möjligt att boka lokaler för dopkaffe, minnesstunder och bröllop för sällskap upp till 50 personer.

I våra kyrkor innebär det att 100 personer utan problem får rum i Hagby kyrka. I övriga kyrkor upp till 40 personer om sällskap om max 8 personer sitter tillsammans. 

Du behöver därför inte längre boka plats för att vara säker på att du kan vara med. Antalet är fortfarande begränsat men risken för att kyrkan blir full är mycket mindre.

Livesändingarna fortsätter men inte varje söndag. Håll utkik på hemsidan och facebook för mer information . Du hittar livesändningen på pastoratets youtubekanal eller på pastoratets Facebooksida.

.