Foto: Mikael Kimby

GENOM ELD OCH VATTEN

Vad betyder pingsten!

vad betyder pingsten?
50 dar efter påsk kommer Pingsthelgen.
Här finns traditioner om bröllop och konfirmation.
Ibland kallas helgen för Kyrkans födelsedag.
Det är den Heliga Andes fest.
Kom till kyrkan i pingst och upptäck mer om pingstens högtid!

 

 


Pingstdagen, söndag den 9 juni
Kl 11 Högmässa i Hagby kyrka
Sång av Julia Ellesjö och gitarr av Alex Fridh.
Orgel Eleonora Melkersson. Präst B-K Ekstrand.

Julias intresse för sång började redan som två-åring och vid 6-års ålder började hon ta pianolektioner och sjöng några år senare i skolans kör.

Julia Ellesjö, Alex Fridh

Det var i högstadiet som intresset för scenen väcktes och hon började då även självlära sig på gitarr.

Åren efter det tillbringades på ett gymnasium med musikinriktning där hon fick chansen att utveckla sitt musicerande i grupp och enskilt och även utvecklas på scen. Där tog hon även sånglektioner i tre år.

I övre tonåren jobbade hon stundvis som sångare på begravningar och andra event, något som än idag hålls aktivt.

Sommaren 2018 tillgavs hon Arthur Eriksson Stipendiumet och idag är musiken fortfarande en mycket stor del i hennes liv.

Under sina unga år började Alex spela trumpet i sin skolorkester, vilket invigde honom till musikens värld. Det var dock först vid tonåren som intresset för toner och harmoni tog fart ordentligt, då han plockade upp gitarren. Strängarna blev en drivande kraft i hans liv och banade vägen till en gymnasial utbildning inom musik, som gav upphov till ett intresse som än idag håller honom fängslad.


 

 

Kl 18 Gudstjänst i Dalby kyrka
Orgel Eleonora Melkersson. Präst B-K Ekstrand.

Annandag pingst, måndag den 10 juni
Kl 19 gudstjänst i  Ramsta bygdegård
Sång av PRO-kören. Kaffe och gemenskap med sång.
Musik Eleonora Melkersson. Präst Johan Lautmann.
Ramsta församlingsråd hälsar välkommen!