BIBELFRUKOST

Under hösten inbjuds det till bibelfrukost en lördag i månaden, där vi får möjlighet att fördjupa oss i Gamla Testamentet. Kom och lär dig mer, samtala om och upptäck nya saker både om det judiska folkets historia, Jesus relation till sin egen historia och grunden för den kristna historien.

Under hösten inbjuds det till bibelfrukost en lördag i månaden, där vi får möjlighet att fördjupa oss i Gamla Testamentet. Vi går igenom både kända och mindre kända berättelser, läser utdrag ur olika bibelböcker och fördjupar oss i hur texterna kan förstås utifrån olika perspektiv. Kom och lär dig mer, samtala om och upptäck nya saker både om det judiska folkets historia, Jesus relation till sin egen historia och grunden för den kristna historian. 


Alla träffar är fristående. Vänligen meddela inför varje träff om du tänker komma, så vi vet hur mycket frukost som ska införskaffas, eller anmäl dig till hela serien redan från start. 


Tid och plats: Uppsala-Näs församlingshem kl. 09.00-12.00 


24 augusti  Historien börjar: Adam, Eva, patriarkerna och Mose Bibelböcker för dagen: 1–5 Mosebok 

16 september Israels domare och kungar: Debora, Simson, David och Salomo  Bibelböcker för dagen: Josua, Domarboken, Ruts, 1–2 Samuelsboken, 1–2 Kungaboken   


14 oktober Israels fall genom profeternas ögon.  Bibelböcker för dagen: Jesaja, Hosea, Joel, Amos, Mika, Nahum, Habackuk, Sefanja 

11 november Vishetsliteraturen: Jesus egen bönbok och den brutala verkligheten av att vara människa.  Bibelböcker för dagen: Job, Psaltaren, Ordspråksboken, Predikaren, Höga Visan 

9 december Israels folk i Babylon  Bibelböcker för dagen: Jeremia, Klagovisorna, Hesekiel, Daniel, Obadja, Jona 

13 januari (2024) Återkomsten från Babylon: Jerusalems återuppbyggelse, staden och templet.  Bibelböcker för dagen: 1–2 Krönikeboken, Esra, Nehemja, Ester, Haggaj, Sakarja, Malaki 


För frågor och anmälan kontakta Hanna Lind, präst, 0767242987, hanna.lind@svenskakyrkan.se