Kyrkans väntjänst

Kyrkans väntjänst i Bälingebygdens församling är en grupp människor som på olika sätt gör insatser för att hjälpa församlingsbor i vardagen.

Några av de vanligaste uppgifterna är att hjälpa till vid lunchträffarna i Bälinge församlingsgård, att vara  med vid andakterna på Lundgården och i Seniorsalen, att följa med på sjukhusbesök eller att besöka någon som är ensam.

Väntjänsten håller också i de årliga födelsedagsfesterna för församlingsbor som fyller 75, 80, 85, 90 och mer. Beroende på intresse kan även andra uppgifter förekomma.

Väntjänsten träffas ca en gång/månad i Bälinge församlingsgård.

Vill du vara  med i väntjänsten och få hjälpa en medmänniska?

Kom! Hör av dig! Du behövs!

Behöverdu hjälp av väntjänsten? Vill du få besök och en pratstund i ditt hem? Vi finns för dig!

Kontakta Emma Hedlundh tfn 018-355617 emma.hedlundh@svenskakyrkan.se 

eller telefon 018-355617