Tre kyrkor stängs tillfälligt för att spara el!

perioden januari-mars 2023! Under den här perioden hänvisar vi därför dop, vigslar och begravningar till Bälinge kyrka.

Sedan en tid ser vi hur elpriserna ökar, och prognoserna inför vintern talar om fortsatta ökningar. För att kunna hålla en budget i balans har kyrkorådet därför tvingats fatta det svåra beslutet att stänga tre av våra fyra kyrkor under perioden januari-mars 2023. Det handlar om kyrkorna i Börje, Jumkil och Åkerby. Bälinge kyrka kommer fortsatt att hållas öppen, dels för att vi behöver ha ett kyrkorum öppet i församlingen, dels för att den är billigast att värma upp.

I de kyrkor vi stänger kommer vi att hålla en temperatur på ca 10 grader. Vi kommer att vara mycket noga med att bevaka luftfuktigheten för att säkerställa att byggnadernas interiörer och inventarier inte tar skada. Det är inget alternativ att enbart göra en kraftig sänkning av inomhustemperaturen de dagar då vi inte använder kyrkorna, då det inte ger den ekonomiska besparing vi behöver, men framför allt är stor variation i temperatur inte bra för byggnaderna.

Om energipriset av någon anledning sjunker kraftigt under vintern får vi ompröva vårt beslut, och annars ser vi fram emot våren då vi åter kan använda alla våra kyrkor.
Under den här perioden hänvisar vi därför dop, vigslar och begravningar till Bälinge kyrka.

Vid frågor, kontakta Emma Hedlundh via mail, emma.hedlundh@svenskakyrkan.se eller telefon, 018-355617.

Bälinge den 26/9 2022

Emma Hedlundh

Vik. kyrkoherde