Skapelsens Triptyk

Ikonerna kommer att invigas och sändas i samband med Mässa i Bälinge kyrka söndag 30 augusti kl. 10.00

Efter flera år av förberedelser är nu Skapelsens triptyk färdig.

Det är ikonograf Christina Lundström som i sin ateljé i Åkerby har målat de tre stora ikonerna.

Skapelsens triptyk har tillkommit i nära samverkan med biskop Martin Lönnebo och inspirerats av den s k Frälsarkransen och de olika pärlorna som ingår i den.

Christina Lundström har under pågående coronapandemin funnit kraft och inspiration att fullfölja och slutföra sitt mästerverk.

De tre ikonerna har rubrikerna Gloria, Kyrie och Sanctus - teman hämtade från den kristna gudstjänstliturgin.

Gloria vill berätta om skapelsens skönhet, Kyrie om livets sårbarhet och bräcklighet som tar sig uttryck i t ex i mänskligt lidande och i den klimatkris som pågår. Sanctus som vill berätta om livets möjligheter.

I Skapelsens triptyk förmedlas hur våra liv är insatta i ett stort sammanhang och är en del av den Skapelsens liturgi som pågår omkring oss. Den vill förmedla hopp och framtidstro och budskapet om att ur det som dött och trasigt kan nytt liv och nya möjligheter oväntat växa fram.

Den vill påminna om Guds närvaro i vår vardag och verklighet.

I Skapelsens triptyk framträder många gestalter ur kyrkans tradition och historia. De många detaljerna och färgspråket ger bud om livets mysterium och att Gud lever med oss för att dela våra liv.

Ikonerna kommer att invigas och sändas i samband med Mässan i Bälinge kyrka den 30/8 kl.10.

 Skapelsens triptyk visas i Bälinge kyrka 29-30 augusti

Allt gott,  Fredrik Fagerberg

kyrkoherde och kontraktsprost