Foto: Fredrik Fagerberg

Kyrkoherden har ordet

De blomster som i marken bor.......

Det är en svindlande tanke att Gud som skapat livet här på jorden, universum och solsystemen också har ett personligt intresse och en omsorg för var och en av oss. 

Gud har skapat oss till sin avbild och gett oss ett uppdrag att vara medskapare och återspegla hans kärlek genom våra liv i den gudstjänst som pågår i vardagen. 

Överallt såhär i sommartid kan vi se spår av Gud som fortsätter att varje skapa i varje sekund och vi påminns om Guds närvaro i våra liv. 

Harry Martinsson skriver i Psalm 202.

Foto: Fredrik Fagerberg

 

De blomster som i marken bor kan aldrig själen glömma. 

Hur skönt att djupt bland gläntors flor se solens fingrar sömma. 

En vacker klädnad till den säng som vi ger namnet sommarns äng och som solens gyllene tråd hopsömmas våd för våd. 

 En sommarpsalm jag sjunga må i själens vinterdagar och låta tungsint tanke gå och mana sommarns hagar att träda fram till sinnets stöd i vinterns långa själanöd, att djupt i minnet skåda Gud i evig sommarskrud. 

Gud välsigne dig och din sommar! 

Fredrik Fagerberg kyrkoherde