Foto: Jenny Hansson

Kyrkogårdsmuren i Åkerby

Under hösten 2022 pågår omläggning av norra kyrkogårdsmuren vid Åkerby kyrka.

Muren har rasat på ett par ställen och sjunkit på vissa ytor. Arbetet omfattar demontering och omläggning av befintlig kallmur. Schaktning och grundläggningsarbeten görs. Ny sten kompletteras där så erfordras. Uppbyggnad av bärande sten på befintliga grundstenar, bindstenar sätts samt byggsten väljs med rätt storlek och lutning. Skärv fylls i delar av murens mitt, kilning samt topping av den nya muren.

Norra muren: längd 58 meter, höjd 1,1-1,2m

Renovering av övrig mur 2024/2025.

Arbetet utförs av LJAB, Månkarbo. De har tidigare även lagt om kyrkogårdmurarna vid Börje och Jumkils kyrkor.

Vid frågor kontakta: Jenny Hansson 0730684726

jenny.hansson@svenskakyrkan.se