Aktuell information!

med anledning av den pågående pandemin

Information om Gudstjänster, kyrkliga handlingar och övrig verksamhet i Bälingebygdens församling

Coronapandemin påverkar oss alla på olika sätt, så även i Bälingebygdens församling.

Vi följer myndigheternas råd och rekommendationer och uppdaterar löpande efter att ny information når oss.

Från 1 juni kan vi nu vara max 50 personer när vi firar gudstjänst (gäller också dop, vigsel och begravning) och sitter på anvisad plats med minst en meters avstånd.

I våra kyrkor innebär det att vi sitter i varannan bänk och att max fyra personer i samma sällskap får sitta tillsammans. Våra kyrkor är olika stora vilket betyder att i Åkerby och Jumkils kyrkor kan vi vara 35 deltagare, i Börje 40 och i Bälinge 50 (eller max 100 om så tillåter).

Den 1 juli kan nya regler gälla för samlingar inomhus (gäller bla. dopkkaffe och minnesstunder) vilket betyder att vi kan vara 50 personer istället för dagens 8.

Varje söndag kl. 11-15 i juli månad kommer det finnas tillfälle att besöka våra fantastiska och vackra kyrkor i Börje, Åkerby, Jumkil och Bälinge.

Bälinge kyrka är öppen varje dag och Jumkils och Börje kyrka är öppen varje söndag för stillhet och bön.

Kontakta gärna någon av församlingens präster om du önskar samtal. Mer information om detta finns under fliken ”Samtal och stöd”.

Vi fortsätter att följa de råd och restriktioner som finns och hoppas att snart kunna ses som vanligt igen! 

 Allt gott tills vi ses eller hörs.  Fredrik Fagerberg - din kyrkoherde