Bälinge vokalgrupp

Stämsång för ungdomar från årskurs sex

Bälinge vokalgrupp är till för dig som tycker att det är kul att sjunga, vill träna på att sjunga i stämmor och träffa jämnåriga. Vi arbetar i projektform och ett projekt kan vara att sjunga på en gudstjänst, att spela in en musikvideo eller att bjuda in till ett musikcafé eller en konsert. Projektformen betyder att man väljer vilka projekt man vill vara med på – om det t.ex. är för mycket i skolan kan man hoppa över ett projekt och komma tillbaka till ett senare projekt. Vokalgruppen är tänkt för tonåringar, men man får börja i gruppen redan från och med årskurs sex. Vi övar i Bälinge församlingsgård på tisdagskvällar från 19:10-20:10. Kontakta gärna ledaren Lennart om du vill börja sjunga eller veta mer.