Foto: Magnus Aronsson

Aktuell information angående "Barnverksamheten"!

Öppen verksamhet i gång hela sommaren!

Vi har efter FHM:s och regeringens beslut om lättnader i restriktionerna bestämt att hålla Öppen verksamhet i gång hela sommaren.

Vi träffas varje tisdag från 1 juni till 24 augusti mellan kl 9-12. Vi håller till utanför Bälinge församlingsgård vid sandlådan. Ta med dig eget fika så umgås vi och leker tillsammans.

Välkomna hälsar Lisa, Lena, Elaine, Cajsa