Åkerby kyrka
Foto: Hawkeye flygfoto

Åkerby kyrka!

Åkerby kyrka har fått nytt liv!

 

Åkerby kyrka har varit stängd sedan december 2018 pga problem med fukt och mögel. Stenkolstjära som på 1920-1930-talet användes för att inpregnera trävirket under trägolvet har under senare år börjat frigöra giftiga gaser livsfarliga att inandas.  Nu är det sanerat, nytt golv är lagt och kyrkbänkarna är tillbaka. Vi har också förändrat en del golvhöjder för att göra det mer tillgängligt även för barn och rörelsehindrade. Ny el och ventilation är installerad och orgeln renoveras.

Tack till alla duktiga hantverkare som hjälpt oss!

En del åtgärder kvarstår som handlar om omgestaltning framförallt framme i koret och sakristian.

Vi hoppas snart kunna mötas till gudstjänst och göra Åkerby kyrka till det levande rum som vi längtar efter, där vi får mötas i gemenskap med varandra och Gud.

Fredrik Fagerberg  kyrkoherde