Foto: Kyrko-CD

Vigsel/Välsignelse

Att gifta sig är ett sätt att visa för omvärlden att vi två hör ihop. Vigsel är förknippat med stor glädje, men också med stort allvar. Vi lovar varandra att älska och ära varandra.

En del väljer en enkel vigselakt andra vill ha en stor ceremoni. Hur ni än väljer att forma just er vigsel är ni varmt välkomna att gifta er här i någon av våra kyrkor. Om minst en av er är medlem i Svenska kyrkan är det kostnadsfritt av gifta sig.

Kontakta expeditionen 031-17 98 00 för att boka kyrka, dag och tid för er vigsel. Så snart som möjligt meddelas vilken präst, musiker och vaktmästare som tjänstgör. Cirka tre veckor före vigseln tar er vigselpräst kontakt med er så att ni tillsammans kan utforma ceremonin utifrån era önskemål. Till mötet med prästen är det bra om ni tar med er "Intyg om hindersprövning" som ni skaffar hos Skatteverket.

Ni får också kontakt med någon av våra församlingsmusiker för att prata om musik i samband med er vigsel och om ni har särskilda önskemål om solosång eller annan musikmedverkan. Om ni vill vigas eller välsignas i en annan kyrka än någon av de åtta som ingår i vår församling måste ni själva kontakta den församling kyrkan ligger i för att boka tid, detsamma gäller om ni önskar en präst som inte tillhör församlingen.

Välsignelse av partnerskap  

Hösten 2005 blev det möjligt att få sitt partnerskap välsignat i Svenska kyrkan och sedan december 2006 finns en officiell kyrklig välsignelse för samkönade par. Att få sitt partnerskap välsignat i kyrkan är för många en stor och viktig händelse som samlar många till fest. Själva välsignelseakten är en förbön där det finns möjlighet till bön över ringar och bekräftelse av tidigare avgivna löften.

För att en välsignelse över partnerskap ska kunna äga rum krävs att partnerskapet först registrerats hos skattemyndigheten. Innan välsignelsen kommer ni och prästen att träffas för samtal där ni tillsammans utformar gudstjänstens så att den ska passa er. Välsignelse av partnerskap är gratis för Svenska kyrkans medlemmar.

MUSIK VID VIGSELGUDSTJÄNST

När familj, släkt och vänner samlas i kyrkan vid någon av livets milstolpar känns sången och musiken viktig för många av oss. Det ska vara något vi känner igen och kan delta i, något personligt som inte känns främmande. Samtidigt är varje vigsel en gudstjänst. Musiken skall fungera i kyrkorummet och hjälpa till att fördjupa tankar och känslor kring det som händer i vigseln.

  • I samråd med prästen väljs minst två psalmer.

  • För övrig musik, ta gärna kontakt med kyrkomusikern och samtala om dina idéer några veckor innan vigseln. Då kan du få svar på frågor och förslag på vilken musik som passar att spela på de instrument som finns i den aktuella kyrkan. Ett bra sätt att få personlig musik är att be någon anhörig eller vän sjunga eller spela. Kyrkomusikern kompar gärna på piano eller orgel om det är möjligt, men behöver då få tillgång till noter. Är du ute i god tid går det lättare att tillgodose dina önskemål.

  • Vid vigsel i kyrkan har du tillgång till tjänstgörande kyrkomusiker, så ta vara på möjligheten till levande musik. Önskas ändå musik digitalt uppspelad är följande alternativ godkända: via CD i original, eller via köpt och nedladdad musik från iTunes. Vaktmästare kan hjälpa till att spela upp CD-skivor i samtliga kyrkor. För nedladdad musik på dator eller telefon ser de tekniska lösningarna olika ut i kyrkorna och det är en anhörig eller vän som får sköta datorn eller telefonen. 

  Privat Spotifykonto får inte användas i gudstjänsten av upphovsrättsliga skäl.

Vigsel eller välsignelse utomlands  

Många av Svenska kyrkans kyrkor utomlands har möjlighet att genomföra en vigsel eller välsignelse men möjligheterna varierar beroende av land. Därför ska ni i mycket god tid ta kontakt med Svenska kyrkan i det land ni önskar hålla akten. När ni vigs i en församling i utlandet får ni betala en avgift. Storleken på avgiften varierar mellan församlingarna.