18+ i Brunnsbo

Torsdagar jämna veckor kl 18.30-21 i Brunnsbokyrkan.

18+ är en grupp för livsfrågor och samtal för dig som är mellan 18 och 30 år.

Vi ses på varannan torsdag (jämna veckor) kl. 18.30 - 21.00
Vi börjar med kvällsmässan och därefter fikar vi innan det blir en del samtal om livsfrågor och annat… vi umgås helt enkelt. Ibland har vi seriösa samtal, ibland är det film eller en liten ”utflykt” till något café eller liknande. Kvällarna avslutas med andakt.

Vi följer läsåret och håller på från september till maj

Kontaktperson: församlingspedagog Magnus Fallgren

E-post: magnus.fallgren@svenskakyrkan.se

Telefon: 031-17 98 76