Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Smågruppsledarkurs

En kurs för dig som vill lära mer om ledarskap, gruppdynamik och vill pröva tanken att växa i ansvar. Kursstart 7 mars 2022. Anmälan krävs.

Som själv varande pedagog får jag säga att jag sällan gått en kurs som varit så pedagogiskt upplagd.

Tidigare deltagare

Kursen ges som smågrupp (fyra till åtta deltagare) för att förena teori och praktik. På olika sätt önskar vi förmedla kunskap och ta del av gruppens erfarenheter. Ämnen vi kommer beröra är ledarskap, grupprocess, gåvoupptäckande, olika bönesätt, hur man öppnar upp för samtal, att sätta ramar, och inte minst de fyra ingredienser som alltid finns med i vår församlings smågrupper.

Start: 7 mars. Nio måndagar 17.30 - 19.00 i Brunnsbokyrkan.
Anmälan: Anmälan görs till kursledare
Kursledare: Carl-Henrik Karlsson och Inger Gustafsson Nwaogu
Telefon: 0737-738974
E-post: carl-henrik.karlsson@svenskakyrkan.se

Kursen har getts vid två tillfällen och vi har försökt ta till oss av kritik för att utveckla kursen.

Jag har lärt mig att man inte måste vara perfekt och färdig för att vara smågruppsledare. Man lär sig av varandra under resans gång.

Tidigare deltagare