Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Smågrupper

En smågrupp är en liten gemenskap i den stora församlingsgemenskapen. En trygg plats där vi kan våga lite mer, öppna oss om vi vill, och växa i tro och ansvar.

Vi hoppas nu på många nya smågrupper med olika karaktär. En del med fokus på gemenskap, andra på bön eller studier. Kanske någon vill vara i en praktisk grupp som övar drama eller besöker äldre. Alla församlingens smågrupper har ett uttalat syfte vilket underlättar för dig om du vill gå med i en smågrupp. Smågrupperna kopplas samman med varandra och med Backa församling genom att syftet ligger i linje med församlingens inriktningsmål, samt att de två ledarna för gruppen möter de andra smågruppsledarna en gång per månad. Varje smågrupp är självständig och samtidigt en del av den stora församlingsgemenskapen.

Vi ordnar regelbundet en kurs för de som är öppna för att bli smågruppsledare och vill lära mer.

Intresserad? Kontakta en av samordnarna för smågrupperna i Backa församling.

Inger Gustafsson Nwaogu
Telefon: 070-610 00 59
E-post: gustafson_inger@hotmail.com

Carl-Henrik Karlsson
Telefon: 0737-73 89 74
E-post: carl-henrik.karlsson@svenskakyrkan.se