Någon håller i en stickad vante.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Skapande

På denna sida kan du ta del av verksamheter med fokus på skapande som erbjuds för vuxna i Backa pastorat. Samtliga verksamheter på denna sida kräver anmälan. Om du är intresserad av någon av verksamheterna är du välkommen att höra av dig till kontaktpersonen för mer information.

Backa församlingshem

Arbetskretsen

En mötesplats för dig som gillar att arbeta med händerna - kan det bli bättre?! Vill du vara med i en hantverksgrupp har du hittat rätt! Vi är en grupp som har träffats varannan vecka för att handarbeta och umgås i en salig blandning. Våra alster kommer t.ex. att bli lotterivinster vid försäljningar till förmån för människor i nöd. 

Tid: Onsdagar kl 12.30-15.00 (anmälan krävs)
Plats: Backa församlingshem

Kontaktperson: Carina Bernhardsson, ideel medarbetare
Mobil: 070 59 21 982

Skaparglädje

Du är välkommen till några onsdagskvällar där vi vuxna möts och skapar med glädje tillsammans. Vi inspireras av varandra och prövar olika tekniker. Vi börjar med fika och får lite inspiration. Du behöver inte kunna alla gånger, utan kan anmäla dig till den gången du kan.

Tillfällen HT 2022: Tisdag den 13/9, 11/10 och 8/11 kl. 18.00-21.00 (anmälan krävs)
Plats: Backa församlingshem

Kontaktperson: Gunilla Hansson, vaktmästare
Direkt: 031-17 98 15
E-post: gunilla.hansson@svenskakyrkan.se

Brunnsbokyrkan

Arbetskretsen

Vill du vara med i en handarbetsgrupp så har du hittat rätt! Vi förenar nytta med nöje, medan vi umgås och gör handarbeten. Det är en arbetsgemenskap där resultatet av vårt verk går till hjälpverksamhet.

Kyrkliga arbetskretsar har genom åren betytt enormt mycket för bland annat bidrag till missionen och andra viktiga ändamål. Brunnsbokyrkans byggnad har också till viss del bekostats av arbetskretsens insamlade medel på 60-talet.

Tid: Måndagar, jämna veckor, kl 12.15-14.15 (intresseanmälan)
Plats: Brunnsbokyrkan

Kontaktperson: Ann-Sofie Nilsson, ideel medarbetare
Mobil: 070 97 32 989

Glöstorpskyrkan

Workshop

Workshop med ditt medtagna handarbete/projekt. Vi har symaskin, overlookmaskin, samt en del tyger att tillgå. Du behöver inte kunna alla gånger, utan kan anmäla dig till den gången du kan.

Tillfällen HT 2022: Tisdag den 27/9, 25/10 och 29/11 kl. 19.00-21.00 (anmälan krävs)
Plats: Glöstorpskyrkan

Kontaktperson: Elisabeth Ljungberg, kyrkopedagog
Direkt: 031-17 98 58
E-post: elisabeth.ljungberg@svenskakyrkan.se