Pågående renoveringar och byggnationer

Just nu pågår arbete vid Glöstorpskyrkan och Tuve kyrka. Stamrenovering pågår i Glöstorpskyrkan samt bergvärme installeras i Tuve kyrka och renoveringsarbete av kyrkans och klockstapelns fasad utförs.

Pågående renoveringar och byggnationer

- Stamrenovering pågår i Glöstorpskyrkan
Mellan v.1-v.10 pågår stamrenovering i Glöstorpskyrkan. Många av verksamheterna/grupperna träffas på annan plats, vänligen kontakta ansvarig för mer informaiton. Gudstjänsterna firas i Tuve kyrka.

- Arbete pågår vid Tuve kyrka.
Nu har ställningen monterats ner runt kyrkan, arbete pågår fortfarande med fasad och annat fix.