Mötesplats | Säve

En mötesplats där vi bjuder in gäster som föreläser utifrån ett särskilt perspektiv och ämne. Tanken är att föreläsaren ska stimulera till tankar, samtal och frågor - men även inspiration.

MÖTESPLATS| SÄVE är tänkt just som en mötesplats, dels för dig som söker efter Gud och livets mening, men också för dig som redan funnit en plats i livet som kristen. Vi har varje gång en gäst som föreläser utifrån ett särskilt perspektiv och ämne. Föreläsaren är tänkt att fungera som en igångsättare och en person som stimulerar till tankar, samtal och frågor - men även inspiration. Efter föreläsningen fikar vi och pratar med varandra. Sedan finns det utrymme för frågor och dialog med föreläsaren. Vi avslutar kvällen med andakt och psalm.

Har du frågor gällande föreläsningarna, kontakta Victoria Fridell, präst.

Tfn 031-17 98 42 / 0702-21 28 76 eller via e-post: victoria.fridell@svenskakyrkan.se